Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

Katecheze Dobrého Pastýře

O programu

Katecheze Dobrého pastýře je určena dětem ve věku 3 - 12 let, jejichž rodiče mají zájem o výchovu svých dětí v křesťanské víře. Program má tři úrovně, podle věku dítěte (3-6 let, 6-9 let, 9-12 let). V České republice je známý od roku 2011.

Katecheze Dobrého Pastýře je program katolických katechezí, které byly vyvinuty italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori a její spolupracovnicí Gianninou Gobbi. Tato forma katecheze se zaměřuje na individuální a hlubokou spirituální formaci dětí na základě biblických a liturgických prvků. Katecheze Dobrého Pastýře vychází z pedagogických principů Marie Montessori a kombinuje je s křesťanskou teologií.

Některé klíčové prvky a principy Katecheze Dobrého Pastýře jsou:

  • Respekt k dětem: Program klade důraz na respekt k individuálním potřebám dětí a na jejich schopnost rozvíjet svou víru.
  • Prostor pro osobní prožívání víry: Dětem je poskytován fyzický prostor, tzv. "atrium", kde mohou pracovat s materiály a předměty spojenými s vírou. Tento prostor je navržen tak, aby podporoval klid a soustředění.
  • Práce s konkrétními materiály: Děti pracují s konkrétními materiály, jako jsou miniatury a modely, které reprezentují biblické příběhy a liturgické akce. Tyto materiály mají za cíl pomoci dětem hlouběji porozumět náboženským pravdám, na které si ale přicházejí samy a postupně. Není to výuka definic!
  • Přizpůsobení podle věku: Program je strukturován tak, aby respektoval věkové skupiny dětí a odpovídal na jejich specifické vývojové potřeby a schopnosti.
  • Zaměření na liturgický rok: Katecheze Dobrého Pastýře reflektuje liturgický rok a poskytuje dětem možnost prožívat křesťanské pravdy a hodnoty v souladu s liturgií katolické církve.
  • Význam modlitby (modlitební koutek, soukromí): Důraz je kladen na modlitbu a duchovní zkušenost, která je pro děti přístupná a smysluplná. Dětem je při katechezích dopřán klid, soustředění, čas na rozjímání a přemýšlení nad Božím slovem. Tento program katecheze byl dobře přijat v různých částech světa a na mnoha místech je součástí křesťanské výchovy. Je vhodný pro děti od předškolního věku až po mladší děti ve školním věku.

Historie

Do ČR program Katecheze Dobrého pastýře poprvé přinesla Ph.D. Barbara Surma, prof. UIK

Barbara Surma je doktorka humanitních věd v oboru pedagogika, odborná asistentka na Akademii Ignatianum v Krakově. Ve své vědecké práci se zaměřuje zejména na problematiku výchovy dětí v pedagogickém systému Marie Montessori se zvláštním důrazem na problematiku náboženské výchovy. Absolvovala dva roky studia v Římě u Sofie Cavalletti a přes dvacet let popularizuje svůj koncept výchovy dítěte v Polsku a České republice. Spolupracuje s Italskou montessori asociací (Opera Nazionale Montessori) a polskou montessori asociací. Je také certifikovaným učitelem s dvacetiletou praxí v Montessori Integrační školce v Krakově.

Tento program pak převzaly, vyučují a pořádají kurzy v ČR:

  • ThLic. Ing. Marie Zimmermannová,
  • TH.D. a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.

Naše pečovatelky se pravidelně účastní kurzů Katecheze Dobrého Pastýře, naposledy byl kurz s paní Barbarou Surmou organizován v únoru 2024 přímo v prostorách naší Dětské skupiny Hvězdička.