Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2024/2025

Harmonogram přijímacího řízení:

 • 1. 4. - 15. 4. 2024 - sběr žádostí o přijetí do dětské skupiny
 • 3. 4. 2024 15 - 17 hod. - Den otevřených dveří
 • 2. 5. 2024 - rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do dětské skupiny
 • 6. 5. - 10. 5. 2024 - podpis smluv o poskytnutí péče o dítě a dalších dokumentů

V případě, že kapacita DS Hvězdička nebude během prvního kola přijímacího řízení naplněna, bude do konce měsíce května zveřejněna informace o konání druhého kola přijímacího řízení. 

Pro přihlášení dítěte do DS Hvězdička na trvalou docházku je nutné provést následující kroky:

 • Vyplnit a podepsat žádost o přijetí dítěte do péče DS Hvězdička.
 • Vyplnit pro jednoho z rodičů doklad o vazbě na trh práce.
  (Dokument potřebujeme pro účely čerpání státního příspěvku pro dětské skupiny. V případě, že ani jeden z rodičů dítěte není zaměstnán ani není OSVČ, prosím kontaktujte nás.)
 • Nechat od dětského praktického lékaře potvrdit lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte.
 • Podepsané naskenované dokumenty můžete v termínu od 1. do 15. 4. posílat na email salandova@orlovna.cz nebo ve stejném termínu doručit osobně vytištěné přímo do DS Hvězdička v provozní době.

Prázdné formuláře si můžete případně vyzvednout v DS Hvězdička.

V případě nenaplnění kapacity DS Hvězdička v prvním kole bude během května zveřejněna informace o druhém kole přijímacího řízení.

V případě zájmu o nepravidelnou částečnou (nárazovou) docházku není nutné se hlásit do tohoto příjimacího řízení, stačí, když Vaše dítě přihlásíte na čekací listinu. V případě, že podáte žádost o přijetí Vašeho dítěte na nárazovou docházku, zapíšeme Vaše dítě na čekací listinu na základě této žádosti.

Podmínky pro přijetí

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, že dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
 • Doklad o vazbě rodiče na trh práce

Kritéria pro přijetí, která budou vyhodnocena v rámci přijímacího řízení:

 • pravidelná plná docházka, min. 5 hodin denně 20 bodů
 • dítě již do DS docházelo na nepravidelnou částečnou docházku 1-15 bodů
 • příbuzní zaměstnanců a řádných členů Orla v přímé linii 10 bodů
 • mladší sourozenci dětí, které již do DS dochází 15 bodů
 • mladší sourozenci dětí, které již v minulosti do DS docházely 10 bodů
 • děti přihlášené dle pořadí zapsaného na čekací listině 5-10 bodů
 • věk dítěte s přihlédnutím k vhodnému věkovému složení skupiny 1-20 bodů

Soubory ke stažení