Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

DS Hvězdička

Jsme dětská křesťanská skupina s montessori prvky pro děti od 3 do 6 let.

Provozní doba

 • Po - Pá 7:00 – 16:00

Aktuality

 • Od září 2023 máme v naší dětské skupine ještě volná 1-2 místa. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nebo rovnou zašlete žádost o zápis na čekací listinu. Děkujeme.
 • V termínu od 31. 7. do 25. 8. 2023 nabízíme možnost umístit do naší DS i externí děti. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

Typy docházky

 • trvalá docházka - rodiče se smluvně zavážou k tomu, že mají zájem o každodenní docházku dítěte do skupiny
 • nárazová docházka - s rodiči je uzavřena smlouva o nárazové docházce. To znamená, že v elektronickém systému rodiče označí dny, ve kterých mají zájem o umístění dítěte do dětské skupiny a stojí zde v jakési pomyslné frontě. Ve chvíli, kdy je odhlášeno dítě z trvalé docházky a uvolní se tak místo ve skupině, je prvnímu ve frontě zasláno upozornění. Pokud rodič na toto upozornění zareaguje tím, že svoje dítě na ten den odhlásí, je zaslána notifikace dalšímu rodiči. Atd.

Čekací listina

 • do čekací listiny zapisujeme zájemce o umístění dětí do dětské skupiny na trvalou i nárazovou docházku, přičemž pořadí na této čekací listině je jedním z kritérií, která zohledňujeme při výběru dětí pro trvalou docházku
 • o zápis na čekací listinu můžete požádat prostřednictvím formulářů na konci stránky - vyplněný elektronický formulář můžete poslat na mail salandova@orlovna.cz, nebo si můžete vytisknout formulář, vyplnit ručně, podepsat a vhodit do naší schránky na Orlovně, nebo předat pečovatelkám ve Hvězdičce.

Ještě než začneme ...

Než Vaše dítě začne navštěvovat dětskou skupinu, je potřeba uzavřít smlouvu a doložit:

 • doklad o „vazbě na trh práce“ (pokud ani jeden z rodičů není zaměstnancem, kontaktujte nás)
 • lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte.

Ceník platný od 1. 7. 2023

 • 1350,- Kč/měsíc při plné docházce, od 1. 9. 2023 bude školkovné navýšeno na 1625,- Kč/měsíc,
 • 200,- Kč/den nebo 900,- Kč/týden při částečné docházce dle volné kapacity
 • 1200,-/Kč za týden při letní docházce externích dětí. 
 • Stravování: 55 Kč/oběd; dopolední a odpolední svačinka včetně pitného režimu je již v ceně docházky.
 • platby je možné uplatnit při ročním zúčtováním daně jako daňovou slevu - to znamená, že Vám poplatky budou vráceny až do výše 17.300,- Kč/rok (platí pro rok 2023)

Co dítě potřebuje s sebou?

 • Přezůvky
 • malý porcelánový hrneček
 • oblečení na zahradu/ven
 • náhradní oblečení (když se stane „nehoda“)
 • pyžamo (bude-li dítě po obědě spát) a případně plyšovou hračku na spinkání (je-li dítě zvyklé)
 • papírové kapesníky
 • fotku dítěte 10x, malý rozměr (6×6 cm)

Všechny věci dítěte si, prosíme, podepište.

O školce

Křesťanská "školka" ve Žďáře nad Sázavou je inspirovaná montessori přístupem. 

Křesťanská? Ve Žďáře již máme osvědčený koncept křesťanské školy – Biskupské gymnázium, tak není třeba snad příliš vysvětlovat, že nejde výhradně o „školu pouze pro věřící“, ale právě o hodnoty a aktivity (modlitba, častá práce s biblickými příběhy…), které musí dítě i rodiče, pokud nám svěří svoje dítě, respektovat. Oba místní faráři se shodují, že by bylo dobré ve Žďáře křesťanskou MŠ mít, podobně jako mnoho dalších farníků a tento záměr je s nimi průběžně diskutován a je v úvaze, že by školku provozovala i přímo jedna z farností nebo biskupství. Postup nejdříve založit dětskou skupinu byl navržen otcem biskupem Pavlem Konzbulem.

Montessori? Marie Montessori je velice známou reformátorkou vzdělávání malých dětí. Díky ní máme nyní např. tak běžnou věc jako židličky ve velikosti pro děti a ne pro dospělé. Připravenost prostředí a hlavně principy respektující vývoj dítěte pronikají v mnohém do běžných školek, ale mnohdy pouze povrchně. Hlavní učitelka naší školky již několik let jezdí na kurzy dr. Barbary Surmy (Polsko), která tuto pedagogiku rozvíjí dál na církevních školkách – např. v Českých Budějovicích.

‌Hlavní pečovatelka

Dana Trávníčková
V roce 1992 ukončila studium na Střední pedagogické škole v Boskovicích v oboru vychovatelství. Poté pracovala ve speciální škole s dětmi s mentálním postižením jako vychovatelka. V roce 1995 ukončila dvouleté doplňující sudium na Masarykově univerzitě v Brně v oboru psychopedie, aby i nadále mohla pracovat s dětmi se speciálními potřebami. 
Devět let byla na mateřské dovolené se svými třemi dětmi. Potom se vrátila ke své práci tehdy již na 3. ZŠ ve Žďáře, kde pracovala 5 let v rehabilitační třídě. V roce 2008 přijala místo asistentky na Biskupském gymnáziu. V roce 2009 si dodělala druhou maturitní zkoušku z oboru předškolní pedagogiky, protože si přála pracovat s malými dětmi ve školce. Od roku 2010 pracovala v MŠ Poděšín a od roku 2014 v MŠ Santiniho ve Žďáře nad Sázavou. 

Kontakt

e‌mail: hvezdicka@orlovna.cz

Organizační záležitosti, fundraising
Mgr. Dagmar Šalandová
tel.: 604 266 654
email: salandova@orlovna.cz

Hlavní pečovatelka
Dana Trávníčková
email: danathvezdicka@seznam.cz

Dětská skupina Hvězdička
Orlovna
Libická 1
Žďár nad Sázavou
tel.: 775 419 977 (pouze v případě akutní záležitosti – pečovatelky se potřebují soustředit na péči o děti, pro obecné dotazy používejte prosím telefon výše)

Provozovatel Dětské skupiny
Orel – Župa Metodějova
Dr. Veselého 358
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 48898503
Číslo účtu: 2001215440/2010

Soubory ke stažení