Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

Školka

"Školka" je pracovní název (kratší, výstižnější), který se natolik vžil, že se nám vloudil i na webové stránky. :-) Ale je to tak, že jsme dětská skupina, a ještě přesněji: křesťanská dětská skupina s montessori prvky.

Provozní doba

 • Po - Pá 7:00 – 16:00

Aktuality

 • Nabízíme pracovní pozici pečovatelky v naší dětské skupině. Bližší informace naleznete níže v přiloženém souboru. 

Typy docházky

 • trvalá docházka - rodiče se smluvně zavážou k tomu, že mají zájem o každodenní docházku dítěte do skupiny
 • nárazová docházka - s rodiči je uzavřena smlouva o nárazové docházce. To znamená, že v elektronickém systému rodiče označí dny, ve kterých mají zájem o umístění dítěte do dětské skupiny a stojí zde v jakési pomyslné frontě. Ve chvíli, kdy je odhlášeno dítě z trvalé docházky a uvolní se tak místo ve skupině, je prvnímu ve frontě zasláno upozornění. Pokud rodič na toto upozornění zareaguje tím, že svoje dítě na ten den odhlásí, je zaslána notifikace dalšímu rodiči. Atd.

Čekací listina

 • do čekací listiny zapisujeme zájemce o umístění dětí do dětské skupiny na trvalou i nárazovou docházku, přičemž pořadí na této čekací listině je jedním z kritérií, která zohledňujeme při výběru dětí pro trvalou docházku
 • o zápis na čekací listinu můžete požádat prostřednictvím formulářů na konci stránky - vyplněný elektronický formulář můžete poslat na mail salandova@orlovna.cz, nebo si můžete vytisknout formulář, vyplnit ručně, podepsat a vhodit do naší schránky na Orlovně, nebo předat pečovatelkám ve Hvězdičce.

Ještě než začneme ...

Než Vaše dítě začne navštěvovat dětskou skupinu, je potřeba uzavřít smlouvu a doložit:

 • doklad o „vazbě na trh práce“ (pokud ani jeden z rodičů není zaměstnancem, kontaktujte nás)
 • lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte.

Ceník platný od 1. 7. 2022

 • 1350 Kč/měsíc při plné docházce,
 • 150 Kč/den nebo 600 Kč/týden při částečné docházce dle volné kapacity. 
 • Stravování: 50 Kč/oběd; dopolední a odpolední svačinka včetně pitného režimu je již v ceně docházky.
 • platby je možné uplatnit při ročním zúčtováním daně jako daňovou slevu - to znamená, že Vám poplatky budou vráceny až do výše 16.200 Kč/rok (platí pro rok 2022)

Co dítě potřebuje s sebou?

 • Přezůvky
 • malý porcelánový hrneček
 • oblečení na zahradu/ven
 • náhradní oblečení (když se stane „nehoda“)
 • pyžamo (bude-li dítě po obědě spát) a případně plyšovou hračku na spinkání (je-li dítě zvyklé)
 • papírové kapesníky
 • zubní kartáček s kelímkem a zubní pastu (dle přání rodičů, aby si po jídle čistilo zoubky)
 • fotku dítěte 5x, malý rozměr (6×6 cm)

Všechny věci dítěte si, prosíme, podepište.

O školce

Křesťanská "školka" ve Žďáře nad Sázavou je inspirovaná montessori přístupem. 

Křesťanská? Ve Žďáře již máme osvědčený koncept křesťanské školy – Biskupské gymnázium, tak není třeba snad příliš vysvětlovat, že nejde výhradně o „školu pouze pro věřící“, ale právě o hodnoty a aktivity (modlitba, častá práce s biblickými příběhy…), které musí dítě i rodiče, pokud nám svěří svoje dítě, respektovat. Oba místní faráři se shodují, že by bylo dobré ve Žďáře křesťanskou MŠ mít, podobně jako mnoho dalších farníků a tento záměr je s nimi průběžně diskutován a je v úvaze, že by školku provozovala i přímo jedna z farností nebo biskupství. Postup nejdříve založit dětskou skupinu byl navržen otcem biskupem Pavlem Konzbulem.

Montessori? Marie Montessori je velice známou reformátorkou vzdělávání malých dětí. Díky ní máme nyní např. tak běžnou věc jako židličky ve velikosti pro děti a ne pro dospělé. Připravenost prostředí a hlavně principy respektující vývoj dítěte pronikají v mnohém do běžných školek, ale mnohdy pouze povrchně. Hlavní učitelka naší školky již několik let jezdí na kurzy dr. Barbary Surmy (Polsko), která tuto pedagogiku rozvíjí dál na církevních školkách – např. v Českých Budějovicích.

Více informací na webu dětské skupiny Hvězdička.

‌Hlavní pečovatelka

Dana Trávníčková
V roce 1992 ukončila studium na Střední pedagogické škole v Boskovicích v oboru vychovatelství. Poté pracovala ve speciální škole s dětmi s mentálním postižením jako vychovatelka. V roce 1995 ukončila dvouleté doplňující sudium na Masarykově univerzitě v Brně v oboru psychopedie, aby i nadále mohla pracovat s dětmi se speciálními potřebami. 
Devět let byla na mateřské dovolené se svými třemi dětmi. Potom se vrátila ke své práci tehdy již na 3. ZŠ ve Žďáře, kde pracovala 5 let v rehabilitační třídě. V roce 2008 přijala místo asistentky na Biskupském gymnáziu. V roce 2009 si dodělala druhou maturitní zkoušku z oboru předškolní pedagogiky, protože si přála pracovat s malými dětmi ve školce. Od roku 2010 pracovala v MŠ Poděšín a od roku 2014 až dosud působí v MŠ Santiniho ve Žďáře nad Sázavou. 

Kontakt

e‌mail: hvezdicka@orlovna.cz

Organizační záležitosti, fundraising
Mgr. Dagmar Šalandová
tel.: 604 266 654
email: salandova@orlovna.cz

Hlavní pečovatelka
Dana Trávníčková
email: dana.travnickova@hvezdickazr.cz

Dětská skupina Hvězdička
Orlovna
Libická 1
Žďár nad Sázavou
tel.: 775 419 977 (pouze v případě akutní záležitosti – pečovatelky se potřebují soustředit na péči o děti, pro obecné dotazy používejte prosím telefon výše)

Provozovatel Dětské skupiny
Orel – Župa Metodějova
Dr. Veselého 358
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 48898503
Číslo účtu: 2001215440/2010

Soubory ke stažení