Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

Abdukce

Abdukce (přinožování) v sedě na stroji
Posilování vnější strany stehen
Záda jsou opřená celou plochou o podložku. Hlava v prodloužení páteře. Brada mírně stažená k hrudní kosti. Pánev v podsazení. Špičky nohou do flexe. S výdechem přinožíme. S nádechem se vrátíme do výchozí pozice. Váhu zátěže úplně neuvolňujeme.