Orlovna Žďár nad Sázavou

Sportovní a společenské centrum

DS Hvězdička

Aktuality

  • Od 1. 4. do 15. 4. 2024 můžete podávat žádosti o přijetí dítěte do Hvězdičky na školní rok 2024/2025.
  • Dne 3. 4. 2024 od 15 do 17 hod. Vás zveme na Den otevřených dveří.

O školce

Jsme dětská křesťanská skupina s montessori prvky pro děti ve věku od 2,5 do 6 let.

Křesťanská? Výchova dětí ve Hvězdičce je založena na křesťanských hodnotách. Jedenkrát týdně ve školce probíhá Katecheze Dobrého Pastýře a děti mají možnost dle svého vlastního zájmu trávit čas v atriu Dobrého Pastýře. Rozhodně to však neznamená, že jsou ve školce pouze děti z věřících rodin, spíše naopak. Rodiče pouze podepisují ve smlouvě, že s tímto zaměřením dětské skupiny byli seznámeni a že s ním souhlasí. Katecheze Dobrého Pastýře je součástí montessori vzdělávání,  a s náboženskou výchovou počítala neodmyslitelně i sama Maria Montessori. Bohužel, v běžné praxi i ve vzdělávacích montessori kurzech je tato část zcela vynechána.

Montessori? Marie Montessori je velice známou reformátorkou vzdělávání malých dětí. Díky ní máme nyní např. tak běžnou věc jako židličky ve velikosti pro děti a ne pro dospělé. Připravenost prostředí a hlavně principy respektující vývoj dítěte pronikají v mnohém do běžných školek, ale mnohdy pouze povrchně. 

Naše pečovatelky se vzdělávají nejen v montessori kurzech ale také u Barbary Surmy, která předává své znalosti a zkušenosti i ve výuce Dobrého Pastýře. (více o Barbaře Surmě v záložce Katecheze Dobrého Pastýře)

Provozní doba

  • Po - Pá 7:00 – 16:00

Typy docházky

  • Trvalá docházka - rodiče se smluvně zavážou k tomu, že mají zájem o každodenní docházku dítěte do dětské skupiny v rozsahu min. 5 hodin denně.
  • Nárazová docházka - s rodiči je uzavřena smlouva o nárazové docházce. To znamená, že v elektronickém systému rodiče označí dny, ve kterých mají zájem o umístění dítěte do dětské skupiny a stojí zde v jakési pomyslné frontě. Ve chvíli, kdy je odhlášeno dítě z trvalé docházky a uvolní se tak místo ve skupině, je prvnímu ve frontě zasláno upozornění, že bylo přihlášeno. Pokud rodič na toto upozornění zareaguje tím, že svoje dítě na ten den odhlásí, je zaslána notifikace dalšímu rodiči. Atd.

Čekací listina

  • Do čekací listiny zapisujeme zájemce o umístění dětí do dětské skupiny na trvalou i nárazovou docházku, přičemž pořadí na této čekací listině je jedním z kritérií, která zohledňujeme při výběru dětí pro trvalou docházku
  • O zápis na čekací listinu můžete požádat prostřednictvím formulářů na konci stránky - vyplněný elektronický formulář můžete poslat na mail salandova@orlovna.cz, nebo si můžete vytisknout formulář, vyplnit ručně, podepsat a vhodit do naší schránky na Orlovně, či předat pečovatelkám ve Hvězdičce.

Hlavní pečovatelka

Dana Trávníčková
V roce 1992 ukončila studium na Střední pedagogické škole v Boskovicích v oboru vychovatelství. Poté pracovala ve speciální škole s dětmi s mentálním postižením jako vychovatelka. V roce 1995 ukončila dvouleté doplňující sudium na Masarykově univerzitě v Brně v oboru psychopedie, aby i nadále mohla pracovat s dětmi se speciálními potřebami. 
Devět let byla na mateřské dovolené se svými třemi dětmi. Potom se vrátila ke své práci tehdy již na 3. ZŠ ve Žďáře, kde pracovala 5 let v rehabilitační třídě. V roce 2008 přijala místo asistentky na Biskupském gymnáziu. V roce 2009 si dodělala druhou maturitní zkoušku z oboru předškolní pedagogiky, protože si přála pracovat s malými dětmi ve školce. Od roku 2010 pracovala v MŠ Poděšín a od roku 2014 v MŠ Santiniho ve Žďáře nad Sázavou. 

Kontakt

e‌mail: hvezdicka@orlovna.cz

Organizační záležitosti, fundraising
Mgr. Dagmar Šalandová
tel.: 604 266 654
email: salandova@orlovna.cz

Hlavní pečovatelka
Dana Trávníčková
email: danathvezdicka@seznam.cz

Dětská skupina Hvězdička
Orlovna
Libická 2295/1
Žďár nad Sázavou
tel.: 775 419 977 (pouze v případě akutní záležitosti – pečovatelky se potřebují soustředit na péči o děti, pro obecné dotazy používejte prosím telefon výše)

Provozovatel Dětské skupiny
Orel – Župa Metodějova
Dr. Veselého 358
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 48898503
Číslo účtu: 2001215440/2010

Soubory ke stažení